Για τον ασθενή

Η καρδιά είναι ένας ειδικός μυς που λειτουργεί σαν αντλία και στέλνει το αίμα αφενός μεν στους πνεύμονες προκειμένου να εμπλουτιστεί σε οξυγόνο, αφετέρου δε στο υπόλοιπο σώμα, τροφοδοτώντας το με θρεπτικά συστατικά μέσω του δικτύου των αρτηριών.

Εν συνεχεία, το αίμα επιστρέφει στην καρδιά μέσω των φλεβών για να ταξιδέψει και πάλι προς τους πνεύμονες. Για να επιτελέσει με επιτυχία αυτό το ασταμάτητο έργο της αντλίας, η καρδιά χρειάζεται υγιή τοιχώματα ικανά να συστέλλονται, προκειμένου να διώχνουν το αίμα με την κυκλοφορία, αλλά και να διαστέλλονται, ώστε να γεμίζουν και πάλι με νέο αίμα ύστερα από κάθε συστολή, μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές την ημέρα!

Παρακάτω ακολουθούν άρθρα που αφορούν την υγεία της καρδιάς, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του οργανισμού μας.

Άρθρα

Σύδρομο WPW - Wolff-Parkinson-White

Τι είναι το σύνδρομο WPW (Wolff-Parkinson-White);

Το παραπάνω ερώτημα είναι το συχνότερο που μας θέτουν κατατρομαγμένοι γονείς στο πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και ποιες αλλαγές επιφέρει το σύνδρομο WPW.