Βασικές αρχές ηλεκτροφυσιολογίας και σύγχρονη 3D ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση - Απόστολος Κατσίβας

Βασικές αρχές ηλεκτροφυσιολογίας και σύγχρονη 3D ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση

Ομιλία του κ. Κατσίβα, MD, PhD καρδιολόγου-αρρυθμιολόγου, στο 5ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο, με θέμα:

«Βασικές αρχές ηλεκτροφυσιολογίας και η συμβολή της σύγχρονης 3D ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης τεχνολογίας CARTOSMARTTOUCH στην κατανόηση, απεικόνιση και διεκπεραίωση αρρυθμιολογικών περιστατικών.»