Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα

Κατάλυση δεξιού οπισθιοδιαφραγματικού δεματίου σε ασθενή με δεξιοκαρδία και ολική αναστροφή των σπλάχνων

Ασθενής με δεξιοκαρδία, ολική αναστροφή των σπλάχνων και επεισοδίων ταχυκαρδίας προσέρχεται για κατάλυση (ablation) δεξιού οπισθιοδιαφραγματικού δεματίου ( συνδρομο προδιέγερσης – WPW).

Η δεξιοκαρδία με ολική αναστροφή των σπλάχνων (dextrocardia with situs inversus) είναι σπάνια ανωμαλία που προσβάλλει περίπου 2/10.000 άτομα στον γενικό πληθυσμό. Η κατάλυση αρρυθμιών σε αυτούς τους ασθενείς φέρει πρόσθετες δυσκολίες λόγω της αντιστροφής της ανατομίας, τη διαφορετική ακτινοσκοπική απεικόνιση αλλά και του χειρισμού των ηλεκτροφυσιολογικών καθετήρων.

Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα
Εικόνα 1: ΗΚΓ 12 απαγωγών. Παρατηρούμε αρνητικά επάρματα P/ QRS στις απαγωγές Ι, ΙΙ, θετικά στην απαγωγή aVR και πτωχή πρόοδο των R στις προκάρδιες απαγωγές.
Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα
Εικόνα 2: ΗΚΓ με αναστροφή των ηλεκτροδίων (άκρων και προκάρδιων). Παρατηρείται κύμα δ που υποδηλωνει οπισθιοδιαφραγματικό δεμάτιο.
Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα
Εικόνα 3: LAO προβολή. Παρατηρούμε τη θέση των καθετήρων. RA: άνω κόλπος, His, RV: δεξιά κοιλία, CS: στεφανιαίος κόλπος, Αblation: καθετήρας κατάλυσης.
Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα - 4
Εικόνα 4: LAO προβολή στο μοντέλο ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3). Τα πολύχρωμα σημεία αντιστοιχούν στην περιοχή κατάλυσης.
Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα - 5
Εικόνα 5: RAO προβολή. Παρατηρούμε τη θέση των καθετήρων RA: άνω κόλπος, His, RV: δεξιά κοιλία, CS: στεφανιαίος κόλπος, Ablation: καθετήρας κατάλυσης
Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα - 6
Εικόνα 6: RAO προβολή στο μοντέλο ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3) . Τα πολύχρωμα σημεία αντιστοιχούν στην περιοχή κατάλυσης.
Κατάλυση Ασθενής - δεξιοκαρδία - ολική αναστροφή σπλάχνων - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος Αθήνα - 7
Εικόνα 7: Με την έναρξη χορήγησης ενέργειας το δεμάτιο καταλύθηκε σε 3s

Το παραπάνω σπάνιο περιστατικό αποτελεί ένα από τα πολλά που έχει αντιμετωπίσει ο κ.Κατσίβας τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να τονίσουμε πώς σε έμπειρα ηλεκτροφυσιολογικά κέντρα τα ποσοστά επιτυχίας συμπλοκών επεμβάσεων παραμένουν υψηλά.

Βιβλιογραφία

  1. Gong-Bu Zhou , Jian Ma , Jin-Lin Zhang , Xiao-Gang Guo , Jian-Du Yang , Shu-Wang Liu , Fei-Fan Ouyang. Catheter ablation of supraventricular tachycardia in patients with dextrocardia and situs inversus. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019 Apr;30(4):557-564.
  2. Benito Herreros, Carmen Expósito , Antonia Mestre, Armando Bethencourt. Radiofrequency catheter ablation of a right free-wall accessory pathway in dextrocardia with complete situs inversus. Pacing Clin Electrophysiol. 2002 Jan;25(1):118-20